"Abedar's en Hermels Hoeve Teckels"

Korthaar standaard teckels

Wij hebben momenteel geen pups!

Ook zijn er voor de komende maanden geen concrete plannen om een nestje te gaan fokken.

De ervaring heeft ons geleerd dat het hanteren van een wachtlijst in zo’n geval niet werkt. Wij verwijzen u dan ook graag naar collega-fokkers en/of naar www.teckelclub.nl

Zodra wij weer een nestje verwachten, wordt dat op de website vermeld.

0528 351537

Telefoon: 0528 - 35 15 37


© Teckelhouse, realisatie Mopslaan.nl / Monique's Webdesign 2021