Skip to main content

"Abedar's en Hermels Hoeve Teckels"

Korthaar standaard teckels

Jubileumboek

In 2003 vierde de Nederlandse Teckel Club haar  100-jarig bestaan.
Ter gelegenheid van dit eeuwfeest heeft de club in datzelfde jaar een prachtig jubileumboek uitgegeven: " Honderd jaar Teckels in Nederland ".

Auteurs van het boek zijn: Annemarie Schmal-Teunissen, Jan Dekker, Joop Hiddes, Peter Rothkrantz, Bertus Spaai, Hilda ten Kate. Eindredacteur: Bas Bosch.

Deze uitgave is uniek te noemen of.. zoals de eindredacteur van het boek, Dhr.Bas Bosch, zo mooi zegt :  ‘’Niet eerder werd er een dergelijk omvangrijk boek en gedetailleerd boek over de Dashond in onze taal gepubliceerd. Het is een indrukwekkend samengaan van een gedenk- en handboek geworden, waar letterlijk elke Teckelliefhebber zich thuis in kan voelen’’ In het  kynologisch maandblad  ‘’de Hondenwereld’’ verscheen een schitterende recensie. Daar in is onder meer te lezen dat de onderwerpen  in het boek zeer gevarieerd en origineel zijn en dat hiermee deze jubileumuitgave ver boven het gemiddelde ‘”hondenboek’” uitstijgt. Verder wordt het boek een soort vier sterren uitgave genoemd waaraan iedere liefhebber van Dashonden zijn hart kan ophalen.
‘’Een boek dat niet mag ontbreken in de boekenkast van elke rechtgeaarde Teckel liefhebber’’ Met veel plezier heb ik meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek wat door de ‘’vakliteratuur’’ zo goed ontvangen is. Ik ben dan ook erg trots op mijn bijdrage aan het boek t.w. het omvangrijke hoofdstuk; " Een eeuw Nederlandse Dashondfokkerij

In het teckelwinkeltje van de Nederlandse Teckel Club is het boek nog verkrijgbaar.

Signeren bij de presentatie van het jubileumboek. Zoon Bas kijkt toe.